Συμφωνία χρήστη

COUPONS-PROMO-CODE.COM, χρησιμοποιήστε το μάρκετινγκ θυγατρικών βάσει προμήθειας από τους εμπορικούς εταίρους του («Συνεργάτες Έμποροι»). Για να διασφαλίσουμε ότι εσείς, ως Εγγεγραμμένος χρήστης ή επισκέπτης του COUPONS-PROMO-CODE.COM ("Χρήστης"), κατανοείτε πλήρως ποια είναι τα δικαιώματά σας ως Χρήστης και ποιες είναι οι ευθύνες μας απέναντί ​​σας, δημιουργήσαμε αυτήν τη Συμφωνία Χρήστη ( "Συμφωνία"). Ως Χρήστης του ιστότοπου COUPONS-PROMO-CODE.COM (που αναφέρεται εδώ ως "COUPONS-PROMO-CODE.COM" ή "Ιστότοπος"), συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους ακόλουθους "Όρους και Προϋποθέσεις» και συναινείτε να δεσμεύεστε από όλους τους «Όρους και Προϋποθέσεις», συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων ή ενημερώσεων αυτών.
Όροι και Προϋποθέσεις
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Για να μοιραστείτε κουπόνια στην κοινότητά μας, πρέπει να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη. Δεν επιτρέπονται τα διπλά ονόματα χρηστών, επομένως εάν το όνομα που εισάγετε χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε άλλο. Η COUPONS-PROMO-CODE.COM, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αποκλείσει την εγγραφή από οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία email ή ISP. Οποιοδήποτε κουπόνι δημοσιεύεται στην κοινότητά μας, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε πληροφορίας που επισυνάπτεται στην υποβολή, εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα του κουπονιού και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις του COUPONS-PROMO-CODE.COM ή οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας που σχετίζεται με αυτό. Ενώ το COUPONS-PROMO-CODE.COM μπορεί να χρησιμοποιεί συντονιστές και διαχειριστές για την παρακολούθηση του περιεχομένου και της εμφάνισης των υποβολών κουπονιών και άλλων πληροφοριών που δημοσιεύονται στην κοινότητά μας, αναγνωρίζετε ότι το COUPONS-PROMO-CODE.COM δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτής της κοινότητας σε πραγματικό χρόνο, είναι αδύνατο για εμάς να παρακολουθήσουμε ή να ελέγξουμε κάθε υποβολή κουπονιού και το περιεχόμενό του. Συμφωνείτε ότι ούτε το COUPONS-PROMO-CODE.COM, ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που σχετίζεται με αυτό, θα θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που δημοσιεύεται στην κοινότητά μας. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την κοινότητά μας για να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε υλικό ή συνδέσμους προς οποιοδήποτε υλικό ή για να επισυνάψετε αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν υλικό, το οποίο είναι εν γνώσει σας ψευδές ή/και δυσφημιστικό, ανακριβές, υβριστικό, χυδαίο, μίσος, παρενοχλητικό, άσεμνο, βέβηλος, σεξουαλικός προσανατολισμός, απειλητικός, εισβολής στην ιδιωτική ζωή ενός ατόμου ή με άλλο τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε διαφημιστικές πληροφορίες για έναν ιστότοπο ή οντότητα με την οποία είστε συνδεδεμένη εταιρεία, υπάλληλος, ιδιοκτήτης ή λαμβάνετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε όφελος. Οι χρήστες που παραβιάζουν αυτήν τη διάταξη εξουσιοδοτούν την κοινότητα του COUPONS-PROMO-CODE.COM να χρεώσει το ποσό των 2000.00 $ σε διαφημιστικά τέλη ανά υποβολή παραβίασης, συν τυχόν εισπράξεις και νομικά τέλη που σχετίζονται με την είσπραξη του χρέους. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε εσάς ή το COUPONS-PROMO-CODE.COM.

Με το παρόν χορηγείτε στο COUPONS-PROMO-CODE.COM μια αέναη, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα άδειας διανομής, αντιγραφής, προσαρμογής, αναπαραγωγής, μετάδοσης και με άλλο τρόπο χρήσης περιεχομένου και πληροφοριών που δημοσιεύετε στην κοινότητά μας για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε μέσο τώρα γνωστό ή στο εξής θα αναπτυχθεί. Συμφωνείτε ρητά ότι είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή επικοινωνία που μας στέλνετε χωρίς αποζημίωση και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες.

Οι διαφημίσεις, τα προγράμματα παραπομπής, οι αλυσιδωτές επιστολές, τα συστήματα πυραμίδας, οι προσκλήσεις και οι σύνδεσμοι σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση είναι επίσης ακατάλληλες στην κοινότητα COUPONS-PROMO-CODE.COM. Οποιοσδήποτε Χρήστης πιστεύει ότι ένα κουπόνι που έχει δημοσιευτεί είναι απαράδεκτο, ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει μαζί μας αμέσως κάνοντας κλικ στην «Αναφορά προβλήματος» δίπλα σε οποιοδήποτε κουπόνι. Μετά τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να προβούμε σε τέτοιες ενέργειες που κρίνουμε αναγκαίες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι αυτή είναι μια μη αυτόματη διαδικασία, σας συμβουλεύουμε ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε συγκεκριμένα κουπόνια αμέσως. Το COUPONS-PROMO-CODE.COM διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε κουπόνι για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη κρίση μας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κουπονιών σας και ότι θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε αβλαβή COUPONS-PROMO-CODE.COM και τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους τους σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που βασίζεται στην εμφάνιση ή/και τη μετάδοση του κουπονιού σας υποβολή(ες).
ΡΟΜΠΟΤ

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ. Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με το COUPONS-PROMO-CODE.COM ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και είναι αποκλειστικές ή έχουν άδεια χρήσης στο COUPONS-PROMO-CODE.COM από τους Χρήστες, τους Συνεργάτες Εμπόρους ή τρίτα μέρη. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπερβείτε την περιορισμένη πρόσβαση στον Ιστότοπο που σας έχει παραχωρηθεί ούτε θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, ξύστρα ή άλλο αυτοματοποιημένο μέσο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο COUPONS-PROMO-CODE.COM για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα:

να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει κατά την απόλυτη κρίση μας ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας·
αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων από, διανομή ή δημόσια προβολή οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της COUPONS-PROMO-CODE.COM και του κατάλληλου τρίτου μέρους, κατά περίπτωση.
παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στην ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διεξάγονται στον Ιστότοπο, ή
να παρακάμψουμε τις κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ ή άλλα μέτρα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για να αποτρέψουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Χρήση διαδικτυακών κουπονιών

Το COUPONS-PROMO-CODE.COM παρέχει διαδικτυακά κουπόνια ως δωρεάν υπηρεσία στους Χρήστες του. Το COUPONS-PROMO-CODE.COM δεν ευθύνεται για την εξαργύρωση, τα λάθη/παραλείψεις ή τη λήξη των διαδικτυακών κουπονιών και είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει έκπτωση, ειδική τιμή ή δωρεάν προσφορά στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς ενός Συνεργάτη Εμπόρου . Όλες οι προσφορές και προωθήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Το COUPONS-PROMO-CODE.COM δεν ελέγχει τη νομιμότητα κουπονιών ή άλλων προσφορών που γίνονται από Συνεργάτες Εμπόρους, τη δυνατότητα οποιουδήποτε από τους Συνεργάτες να ολοκληρώσει τις πωλήσεις σύμφωνα με τις προσφορές ή την ποιότητα των αγαθών που προσφέρονται από οι Συνεργάτες Έμποροι. Το COUPONS-PROMO-CODE.COM δεν έχει κανέναν έλεγχο ως προς το εάν οι Συνεργάτες έμποροι θα τηρήσουν τις προσφορές που εμφανίζονται στο COUPONS-PROMO-CODE.COM και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που έχετε διαφωνία με έναν Συνεργάτη Έμπορο με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με τον ιστότοπο COUPONS-PROMO-CODE.COM ή τη χρήση πληροφοριών από τον ιστότοπο, συμφωνείτε να παραιτηθείτε και να αποδεσμεύσετε το COUPONS-PROMO-CODE.COM από οποιοδήποτε και όλες οι αξιώσεις, απαιτήσεις, ενέργειες, αποζημιώσεις (πραγματικές και αποθετικές), απώλειες, έξοδα ή έξοδα κάθε είδους και φύσης, γνωστά και άγνωστα, αποκαλυφθέντα και μη γνωστοποιημένα σχετικά με τη διαφορά.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το COUPONS-PROMO-CODE.COM ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ COUPONS-PROMO-CODE.COM "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η COUPONS-PROMO-CODE.COM ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ. ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η COUPONS-PROMO-CODE.COM ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥ, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑ. , ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ. Η COUPONS-PROMO-CODE.COM ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΑΘΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Η COUPONS-PROMO-CODE.COM ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ COUPONS-PROMO-CODE.COM ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ, ΤΗΣ Αδυναμίας ΣΑΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝ ΕΜΠΟΡΟ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ-PROMO-CODE.COM, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ COUPONS-PROMO-CODE.COM, Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΣ, ΑΣΔΥΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΛΗΣΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΛΗ.
Τροποποίηση της Συμφωνίας

ΟΙ «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥΣΑ. Το COUPONS-PROMO-CODE.COM ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΝΟΥΣ «ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ», ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ. Το COUPONS-PROMO-CODE.COM ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ COUPONS-PROMO-CODE.COM ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ, τον Κωδικό Πρόσβασης ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ.
Συμμόρφωση με Νόμους και Κανονισμούς

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο COUPONS-PROMO-CODE.COM εάν και στον βαθμό που αυτή η συμμετοχή επιτρέπεται από αυτούς τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Το COUPONS-PROMO-CODE.COM μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή, τον περιορισμό, την τροποποίηση ή τον τερματισμό του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης και της εγγραφής σας χωρίς ευθύνη για εσάς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, εάν παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό, εάν η συμμετοχή σας μπορεί να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο , κανόνας ή κανονισμός.
Ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Περιεχόμενο

Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο COUPONS-PROMO-CODE.COM, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,: κειμένου, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών ή άλλου υλικού που περιέχεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία, διαφημίσεις ή μηνύματα COUPONS-PROMO-CODE.COM, είτε από COUPONS-PROMO -Η υπηρεσία και το λογισμικό του διαφημιστή CODE.COM ή του COUPONS-PROMO-CODE.COM ή των Συνδεδεμένων εμπόρων προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο περιεχόμενο, υπηρεσία ή λογισμικό όπως εξουσιοδοτείται ρητά από το COUPONS-PROMO-CODE.COM, τους διαφημιστές του και τους Συνδεδεμένους εμπόρους, ανάλογα με την περίπτωση. Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο ανήκουν στους δικαιοπαρόχους αδειών COUPONS-PROMO-CODE.COM ή COUPONS-PROMO-CODE.COM. Η παροχή της Ιστοσελίδας δεν μεταβιβάζει σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε ή σε τέτοια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Καταγγελία Συμφωνίας

Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας αποτελεί λόγο τερματισμού του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης και της εγγραφής σας στο COUPONS-PROMO-CODE.COM.
Το COUPONS-PROMO-CODE.COM διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και την εγγραφή σας, εάν ο λογαριασμός σας είναι ανενεργός για είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς μήνες..
Μπορείτε να τερματίσετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στην 24ωρη Εξυπηρέτηση Πελατών μας.

Ειδοποίηση

Όλες οι ειδοποιήσεις COUPONS-PROMO-CODE.COM θα δοθούν μέσω email, ταχυδρομικού ταχυδρομείου ή με γενική ανάρτηση στον ιστότοπο COUPONS-PROMO-CODE.COM.
Παραίτηση

Η αποτυχία της COUPONS-PROMO-CODE.COM να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.
Διαχωρισιμότητα Διατάξεων

Οποιαδήποτε διάταξη (ή μέρος αυτής) της παρούσας Συμφωνίας που κρίνεται άκυρη, απαγορευμένη ή ανεφάρμοστη, θα είναι αναποτελεσματική μόνο στο βαθμό της απαγόρευσης αυτής και ανεφάρμοστη, χωρίς να ακυρώνει το υπόλοιπο της διάταξης ή τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθένα από τα μέρη του παρόντος παραιτείται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου που απαγορεύει ή καθιστά ανεφάρμοστες οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος από οποιαδήποτε άποψη.